Bemer

Bemer

Vad är Bemer Terapi?

Med Bemer utförs fysikalisk vaskulär terapi, detta förbättrar blodflödet i dom allra minsta blodkärlen/kapillärer. Det innebär att blodets fördelning till vävnader ökar och detta leder i sin tur till att blodet lättare kan nå kroppens alla organ. På så sätt avlägsnas slaggprodukter i kroppen och kan då öka kroppens egen läkningsprocess. Kroppens läkningsprocesser vid skador och sjukdomar är direkt kopplade till hur bra cirkulationen fungerar i de minsta blodkärlen.

Det som händer med kroppen vid Fysikalisk Vaskulär terapi är att elektromagnetiskt överförda signaler stärker pumprörelsen hos de minsta blodkärlen, vilket bidrar till att blodflödet till det området som behandlas normaliseras. Kroppens celler får återigen ny näring och kan då utföra sina många olika uppgifter. Bland annat transporteras syre till muskelvävnaden vilket leder till att musklerna mjukas upp.

Massage i samband med Fysikalisk vaskulär terapi kompletterar varandra då Bemer aktiverar de minsta blodkärlen och massage dom stora, behandlingen förbättrar rörelseförmåga och lindrar muskelspänningar.

Vid behandling med fysisk vaskulär terapi ökar kroppens upptagningsförmåga av mineraler, vitaminer, läkemedel etc genom att blodkärlen blir uppmjukande och blodet då får lättare att nå till muskler, leder, organ mm.

Kortfattat så stöder behandlingen kroppens förmåga att kunna reparera sig själv.