Kinesiotejp

Kinesiotejp är en rehabiliteringsmetod som främjar kroppens egna läkande genom att manipulera vävnaden. Tejpen lyfter upp och skapar ett tryck, detta leder till att vägar skapas där vätska/slaggprodukter transporteras bort med hjälp av ökad blodcirkulation. Signaler sänds till nervsystemet vilket gör att musklerna får signaler från hjärnan att dom ska slappna av eller aktiveras. Det som händer är att viktiga mekanoreceptorer påverkas och då förmedlar informationen centralt till nervsystemet. Det skapas en masserande effekt av tejpen på hudens celler vilket påverkar smärtsignaler och på så sätt minskar inflammation.

Kinesiotejpen har flera användningsområden. Den kan användas både vid rehab och för att förebygga skador. Beroende på hur tejpen appliceras kan man få olika effekter, exempelvis kan den användas för att minska
muskelspänningar samt aktivera muskler som av någon anledning inte arbetar fullt ut.