Massagen mjukar upp muskler, ökar blodcirkulationen och rensar bort kroppens slaggprodukter. Hormonet och signalsubstansen oxycotin frigörs naturligt vid massage, vilket främjar kroppens läkning samt ger ett lugn.
Hästen är helt beroende av att vara mjuk och rörlig i sin kropp. När hästen blir spänd blir rörelserna stumma och statiska. Till exempel vid spända bogar minskar fjädringen och frambensrörelser blir kortare och mer statisk. Detta leder till en ökad belastning på leder, kotor, gaffelband senor mm. Vilket kan komma att leda till framtida hältor.
När vi släpper på muskelspänningar så ökar hästens kropps rörlighet och fjädring, och vi får vi en mjukare häst.
När hästen rids så blir den naturligt framtung, och en liten spänning resulterar i att spändheten sprider sig till fler muskelgrupper. Allting som vi gör när vi placerar hästen i en form som den inte själv väljer orsakar muskelspänningar. Detta ökar skaderisken mycket, om vi inte gör något åt det.
Även vid skador förbättras läkningen när hästen är mjuk. Massagen ökar även blodcirkulationen och lymfsystemet. Vid svullnad så är det lymfsystemet som inte riktigt fungerar som det ska, vid t.ex gallor. Lymfsystemet rensar bort slaggprodukter och minskar på så sätt svullnader.