Sedan jag började min utbildning till hästterapeut så har jag fått mer kunskap om hur hästarnas muskler fungerar. Hur dom påverkas av en starkare och svagare sida, vart dom lätt blir spända. Även vad som är bra att tänka på för att bygga upp hästen på rätt sätt, och därmed förebygga muskelspänningar och skador.
Det handlar om hur viktig träningen är, och att till exempelvis sadeln ligger rätt och inte trycker någonstans, eller hämmar rörelsen.
En träningsform som jag märkt verkligen är lösgörande för bogarna är tömkörningen. Genom att bedöma hur bogarna känns innan träningspasset och sedan direkt efter, kan jag avgöra hur mycket mjukare bogarna känns efter träningen. Jag själv gör det ofta med mina hästar vid träningen.
Under tömkörningen får hästen arbeta utan ryttare och balansera sig själv, ingen sadel som ligger och trycker, ingen ryttare som stör. Det som är så bra med tömkörning är att man kan i princip göra exakt samma moment och rörelser som man gör när man rider, utan att belasta hästen.
Det är också bra att tänka på att träna lika mycket i varje varv och låta det ”svagare” varvet avgöra hur länge träningspasset ska hålla på. Detta för att det annars finns risk för trötthet i muskler vilket i sin tur kan leda till kompensationsspänningar.
Det är även viktigt att tömkörningen utförs rätt, precis som med all annan träning, så ta hjälp av en duktig tränare 😊